درباره ما

درباره ما

درباره ما

Kharajimed با اهداف زیر تاسیس شده است:

  • آشنایی با جدیدترین و تخصصی ترین  روش های فیزیوتراپی
  • دسترسی به ویدیو ها و مقالات آموزشی جهت ارتقاء سطح سلامت و کیفیت زندگی
  • آشنایی با فیزیوتراپی کف لگن و سلامت زنان
  • آشنایی با فاکتور های مهم در سلامت جنسی

 

  • برگزاری دوره های غیرحضوری عمومی جهت ارتقا آگاهی مردم

 

  • برگزاری دوره های غیرحضوری تخصصی در حوزه پزشکی

کادر درمان کلینیک

شبکه های اجتماعی