کارگاه آنلاین بیوفیدبک

کارگاه آنلاین بیوفیدبک

62 دانشجو

کاربرد بیوفیدبک در:

  • بلزپالزی
  • کمر درد
  • اسپاستیسیته
  • فلاسیدیتی
  • سردرد
  • اختلالات کف لگن

مدرس:

﷼2,000,000