اورژانس

اورژانس

مرکز پزشکی دکتر غزل خراجی

بخش اورژانس

بخش اورژانس مرکز پزشکی دکتر غزل خراجی ارائه دهنده انواع خدمات تخصصي و فوق تخصصي قلبي و عروقي به مراجعين محترم مي باشد. از جمله مزاياي بخش اورژانس اين مرکز مي توان به موارد زير اشاره نمود:

· ارائه خدمات شبانه روزي در کليه روزهاي هفته توسط کادر مجرب و با سابقه

· حضور اتند مقيم بخش اورژانس

· حضور يک نفر فلوشيپ بيماريهاي قلبي و عروقي

· حضور مستمر چهار رزيدنت سال دو و يک رزيدنت سال سه در طول 24 ساعت شبانه روز

. وجود چهار اتاق معاينه جهت جلوگيري از تشکيل صف و انتظار طولاني مدت بيماران گرامي

خدمات پاراکلينيک بخش اورژانس:

با توجه به اهميت دريافت نتايج تست ها و آزمايشات پاراکلينيک، بخش اورژانس مرکز قلب و عروق شهيد رجائي با هماهنگي بخش هاي پاراکلينيک(آزمايشگاه، راديولژي و …) در کوتاهترين زمان ممکن نتايج را دريافت نموده و پزشکان حاضر هرگونه اقدام تشخيصي و درماني را براي بيماران محترم در اسرع وقت ارائه مي دهند.

ساختار بخش اورژانس:

بطور کلي بخش اورژانس مرکز پزشکی دکتر غزل خراجی از قسمت ها زير تشکيل شده است:

. درمانگاه اورژانس مشتمل بر قسمت پذيرش اورژانس، يک اتاق ترياژ،4اتاق معاينه، يک اتاق الکترو و يک اتاق پزشک مقيم بخش اورژانس

. واحدCPR مشتمل بر2 تخت CPRتوام با کليه تجهيزات

. واحد تحت نظر متشمل بر10تخت تحت نظر

. واحد اطفال شامل 3 تخت اطفال (2تخت نوزاد و يک تخت اطفال بزرگسال)

. يک اتاق ايزوله

. بخش CCUاورژانس شامل 20 تخت بزرگسال

امکانات و تجهيزات بخش اورژانس:

. تجهيزکليه تختهاي CCU، تحت نظر، اطفال و ايزوله به دستگاه مانيتور سانترال

. مانيتورهاي مجهز به پالس اکسي متري،NIBPl

. تجهيز کليه اتاقها ويونيتها به اکسيژن و ساکشن سانترال

. دستگاه ساکشن پرتابل

. دو دستگاه الکترو شوک

. 5سيلندر اکسيژن

. يک دستگاه وارمر نوزاد

. يک عدد کات نوزاد

. دو دستگاه مانيتور پرتابل مجهز به پالس اکسي متري وNIBP (مخصوص اتاق ترياژ و واحدتحت نظر)