مراقبت شدید

مراقبت شدید

مرکز پزشکی دکتر غزل خراجی

مراقبت های ویژه

با توجه به همه‌گيري ويروس کوويد19در کشور و محدوديت تخت‌هاي بيمارستاني و نيروي پرستاري مورد نياز جهت مراقبت از بيماران بستري و با در نظر گرفتن ظرفيت مراکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاري در منزل، معاونت پرستاري با همکاري دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي تبريز اقدام به تدوين و ابلاغ دستورالعمل نحوه مراقبت از بيماران مبتلا به کوويد19 خفيف در منزل به دانشگاه‌ها و دانشکده‌هاي علوم پزشکي کشور کرد.

مديرکل دفتر ارتقاي سلامت و خدمات پرستاري وزارت بهداشت گفت: افراد داراي علايم خفيف تحت شرايط خاص مندرج در اين دستورالعمل، نيازي به بستري شدن در بيمارستان ندارند و مطابق با دستور پزشک، ادامه درمان آن‌ها مي‌تواند در منزل انجام گيرد؛ لذا با توجه به اهميت مراقبت‌هاي پرستاري در منزل، آموزش خودمراقبتي به بيمار و خانواده و در راستاي حمايت خانواده‌ها و مراقبت از بيمار و همچنين براي استفاده مراکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاري در منزل در جهت افزايش ايمني بيمار و جلوگيري از گسترش اين بيماري، ويرايش دوم راهنماي “نحوه مراقبت از بيماران مبتلا به کوويد 19 خفيف در منزل” جهت استفاده بيماران، خانواده آن‌ها ومراکز مذکور با همکاري دانشکده پرستاري و مامايي تبريز، ويرايش و به دانشگاه‌ها ابلاغ شد.